Usługi

RENOWACJA NAPISÓW NAGROBNYCH

cena od 100 zł

Cena obejmuje poprawienie napisów nagrobnych czyli usunięcie starej powłoki (farby) i nałożenie nowej warstwy farby.

RENOWACJA SZCZELIN MIĘDZY PŁYTAMI NAGROBKA

cena od 150 zł

Cena obejmuje zakrycie powstałych szczelin między płytami lub ich zastąpienie lepszą bardziej odporną na czynniki atmosferyczne powłoką.

MALOWANIE ELEMENTÓW METALOWYCH

cena od 70 zł

Cena obejmuje malowanie krzyża, barierki farbą Hammerite. Malowanie metalu zaczynamy od dokładnego sprawdzenia i przygotowania powierzchni do malowania. Na tak przygotowane podłoże nanosimy właściwą emalię nawierzchniową.

KONSERWACJA NAGROBKÓW

cena od 200 zł

Cena obejmuje naniesienie na nagrobek powłoki ochronnej. Zabezpieczy ona nagrobek przed narastaniem mchu i ciągłymi zabrudzeniami. Powłoka ta przywraca naturalny kolor który został utracony.

PODNOSZENIE ORAZ PROSTOWANIE NAGROBKÓW

    cena od 400 zł

    Cena obejmuje podniesienie lub wypoziomowanie nagrobka. W przypadku znacznego zapadnięcia się gruntu oraz uszkodzenia podstawy betonowej, wykonujemy:

  • całkowite zdemontowania nagrobka
  • oczyszczenie elementów ze zbędnego cementu
  • nawiezienie ziemi, ponowne zagęszczenie gruntu, oraz wypoziomowanie nowej podstawy betonowej
  • ponowny montaż nagrobka

UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ

cena 150 zł = 1 m2